ស្គាល់អំពី
ទ្រូម៉ាន់នីផ្ទេរប្រាក់

ទ្រូម៉ាន់នីផ្ទេរប្រាក់ គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រូម៉ាន់នី Wallet ហើយក៏ជា e-wallet នាំមុខគេរបស់ប្រទេសថៃ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងរហ័សបំផុត ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

តម្លៃ និង សេវាកម្មរបស់យើង

ឥតគិតថ្លៃសេវា

អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

សុវត្ថិភាពនិងការការពារ

ផ្ញើភ្លាម ទទួលបានភ្លាម

ងាយស្រួលដកប្រាក់ជាមួយបណ្តាញភ្នាក់ងារច្រើនជាង 10,000

ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

សំលេងរបស់អតិថិជនយើង

មានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាព និង ភាពងាយស្រួល ព្រោះមាននៅទីតាំងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុង

កូកូ ថុន

ចំណាយពេលតិច សេវាកម្មល្អ និង មានទំនុកចិត្ត។

ឡា ឡា

ខ្ញុំចូលចិត្តសេវាកម្មនេះខ្លាំងណាល់ “ ផ្ញើភ្លាម ទទួលបានភ្លាម ” ។

ឃីន ឃីន

ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិកម្ពុជារបស់ខ្ញុំ ដែលនៅប្រទេសថៃ ប្រើសេវាកម្មនេះ ព្រោះវាមានភាពលឿនរហ័សណាស់។

គូ មោង