វិធីចុះឈ្មោះ

ជំហានទី ១៖ ត្រៀមលិខិតឆ្លងដែន និង ប័ណ្ណបញ្ចាក់ការងារ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ។ បន្ទាប់មក បើកកម្មវិធី និង
ចុច “ Sign In ”

ជំហានទី ២៖ បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ
និង ចុច “Next”

ជំហានទី ៣៖
បំពេញលេខសម្ងាត់ OTP
ចំនួន ៦ ខ្ទង់

ជំហានទី ៤៖
ចុច “Register Now”

ជំហានទី ៥៖
ជ្រើសរើស “Foreigner” ហើយ ចុច​
“ស្កេនលិខិតឆ្លងដែន”

ជំហានទី ៦៖ សូមធានាថា រូបថតលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកមិនព្រាល និង មើលឃើញព័ត៌មានច្បាស់ ។ បន្ទាប់មក ចុច “Next”

ជំហានទី ៧៖ ដោះវ៉ែនតា មួក និងម៉ាស់ រួចហើយ ចុច “ថតរូបសែលហ្វី”

ជំហានទី ៨៖ អំឡុងពេលថតរូប
សូមព្រិចភ្នែកពីរដង

ជំហានទី ៩៖ បំពេញអាស័យដ្ឋាន និង បំពេញឲ្យដូចឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញ

ជំហានទី ១០៖ បំពេញក្នុងប្រអប់ទាំងអស់ រួចចុច “Next”

ជំហានទី ១១៖ ជ្រើសរើស
ប្រភេទនៃប័ណ្ណបញ្ចាក់
ការងាររបស់អ្នក

ជំហានទី ១២៖ ចុច “ថតរូបឯកសារ”

ជំហានទី ១៣៖ សូមប្រាកដថា រូបថតលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកមិនព្រាល និង មើលឃើញ ព័ត៌មានច្បាស់។ បន្ទាប់មក ចុច “ប្រើរូបថតនេះ”

ជំហានទី ១៤៖ ចុច “ដាក់រូបថតបន្ថែម” (បើកាតពណ៌ផ្កាឈូក សូមថតរូបទាំងសងខាង ចំណែកសៀវភៅការងារវិញ សូមថត ទាំងទំព័រមុខ និង ទំព័រពន្យាសុពលភាព)

ជំហានទី ១៥៖ បញ្ចូលអ៊ីមែល និង លេខសំងាត់ (ដាក់លេខបាស្ព័រ)។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ៊ីមែលសូមចុច “no-email” រួច ចុច “Next”

ជំហានទី ១៦៖ ការចុះឈ្មោះទ្រូម៉ាន់នី Wallet  ត្រូវបានបញ្ចប់។ សូមរង់ចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីក្រុមហ៊ុន។ អ្នកនឹងទទួលបានសារ SMS ពីលទ្ធផល នៃការចុះឈ្មោះ ក្នុងរយះពេល 3ថ្ងៃ។

របៀបកំណត់លេខកូដ PIN

1. ចុច “Sign in” នៅផ្នែកទំព័រ
គណនី (Account)

2. ចុច
“Forget Pin/No Pin”

3. ដាក់ “លេខបាស្ព័រ”

4. រងចាំ និង បញ្ចូលលេខកូដ OTP

5. ដាក់លេខកូដ សម្ងាត់ថ្មី ចំនួនបីដង

6. ឥឡូវនេះ អ្នកអាច ប្រើអេបបានហើយ

ត្រូវការ​ជំនួយ?
ឆាតជាមួយយើង
TrueMoneyဝေါလပ် ဒေါင်းလုပ်မယ်