ဘယ်လို ငွေဖြည့်မလဲ

7-11 မှာ ဘယ်လိုငွေဖြည့်မလဲ

1. “ငွေဖြည့်မည်” ကိုနှိပ်ပါ။

2. လက်လီ/ကောင်တာ ကိုနှိပ်ပါ။

3. “7-Eleven” ကိုရွေးပါ။

4. ငွေရှင်းကောင်တာထံ ငွေပေးချေပြီး ဘားကုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်ပါ။

5. ဖြတ်ပိုင်းရယူပါ။

မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်မှတဆင့်
ဘယ်လိုငွေဖြည့်မလဲ

“ငွေဖြည့်မည်” ကိုနှိပ်ပါ

“ငွေဖြည့်ပုံစံအားလုံး” အောက်မှ “ဘဏ်များ”ကိုနှိပ်ပါ

နှစ်သက်ရာ ဘဏ်ကို ရွေးချယ်ပါ (နမူနာအတွက် K-ဘဏ်ကို ရွေးချယ်ပြထားပါသည်။

“K Plus” ဖြင့် Top up ကို နှိပ်ပါ

မိမိဖြည့်လိုသည့် ပမာဏကို ထည့်ပြီး အတည်ပြုပါ

“Authorize (ခွင့်ပြုမည်)” ကိုနှိပ်ပါ

အချက်အလက်များစစ်ပြီး “Next” ကိုနှိပ်ပါ

“Confirm” ကိုနှိပ်ပါ

လုပ်ဆောင်မှု အောင်မြင်မည်ဖြစ်ပြီး ဝေါလပ်ထဲသို့ ပြန်သွားပါ

Top up ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိပါမည်

အကူအညီလိုပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စကားပြောပါ
အခုငွေဖြည့်သွင်းပါ