ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှ

ငွေထုတ်ယူခြင်း

 

အသေးစိတ်များ

အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှု

အသေးစိတ်များ

ဘဏ်မှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှု

ထရူးမန်းနီး Call စင်တာ 09 969 51 999
သို့ဆက်သွယ်ပါ

ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကိုပေးပါ
1) လျှို့ဝှက်နံပါတ်
2) လွှဲငွေထုတ်ယူမည့်သူ၏ နာမည်
3) လွှဲငွေထုတ်ယူမည့်သူ၏ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်နှင့် ဘဏ်အကောင့်ပြုလုပ် နာမည် (*လွှဲငွေထုတ်ယူမည့်သူ၏ နာမည်နှင့် ဘဏ်အကောင့်ပြုလုပ် နာမည်တို့သည် တူညီရပါမည်)

ဘဏ်မှတဆင့် လွှဲငွေအား ထိုနေ့အတွင်းပင် လက်ခံပါ

ရရှိနိုင်သည့် မြို့နယ်များ ရှာမည်

What is the maximum and minimum amount to get transferred ?

အနည်းဆုံး အများဆုံး/တကြိမ်ငွေလွှဲ အများဆုံး/တလ
ထရူးမန်းနီးဝေါလပ် ဘတ် ၁ ဘတ် ၃၀,၀၀၀ ဘတ် ၃၀,၀၀၀
ဆိုင်ခွဲ ဘတ် ၁ ဘတ် ၃၀,၀၀၀ ဘတ် ၅၀,၀၀၀