ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှ

ငွေထုတ်ယူခြင်း

 

အသေးစိတ်များ

အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှု

အသေးစိတ်များ

ဘဏ်မှတဆင့် ငွေထုတ်ခြင်း

ရရှိနိုင်သည့် မြို့နယ်များ ရှာမည်

What is the maximum and minimum amount to get transferred ?

အနည်းဆုံး အများဆုံး/တကြိမ်ငွေလွှဲ အများဆုံး/တလ
ထရူးမန်းနီးဝေါလပ် ဘတ် ၁ ဘတ် ၃၀,၀၀၀ ဘတ် ၃၀,၀၀၀
ဆိုင်ခွဲ ဘတ် ၁ ဘတ် ၃၀,၀၀၀ ဘတ် ၅၀,၀၀၀
Transfer now အခုပဲ ငွေလွှဲပါ