ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှ

ငွေထုတ်ယူခြင်း

 

အသေးစိတ်များ

ဘဏ်မှတဆင့် ငွေထုတ်ခြင်း

ရရှိနိုင်သည့် မြို့နယ်များ ရှာမည်

ငွေလွှဲနိုင်သောပမာဏအများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးမှာမည်မျှရှိသနည်း။

အနည်းဆုံး အများဆုံး/တကြိမ်ငွေလွှဲ အများဆုံး/တရက်ငွေလွှဲ အများဆုံး/တလ
ထရူးမန်းနီးဝေါလပ် ၁ ဘတ် ၃၀,၀၀၀ ဘတ် ၁၀၀,၀၀၀ ဘတ် ၁၀၀,၀၀၀ ဘတ်
ဆိုင်ခွဲ ၁ ဘတ် ၃၀,၀၀၀ ဘတ် ၁၀၀,၀၀၀ ဘတ် ၁၅၀,၀၀၀ ဘတ်
Transfer now အခုပဲ ငွေလွှဲပါ