၀ပ်ပါမစ်အသစ်တင်သွင်းနည်း

မျှားပြထားတာလေးကို နိုပ်ပါ

အချက်အလက်များဖြည့်ထားပြီးသားဆိုလျင် “ရှေ့သို့” ကိုနိုပ်ပေးပါ

မှတ်ချက်။အလုပ်ပြောင်းထားလျင် ဝပ်ပါမစ်ထဲကအတိုင်း အသစ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းထည့်ပေးပါ

“ ဝေါ့ပါမစ်” ကို ရွေးပါ

“ မှတ်တမ်းစာရွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်” ကိုနှိပ်ပါ

vဝိုင်းပြထားသည်လေးရွေးပြီးလျင်ပုံအတိုင်း ဝပ်ပါမစ်စာအုပ်ဆိုလျင် ပထမမျက်နှာ ကိုအပြည့်ရိုက်ထည့်ပေးပါ

ကဒ်ပြားဆိုလျင်အရှေ့ရောအနောက်ပါရိုက်ထည့်ပေးပါ

vပုံပါအတိုင်း အသစ်တိုးထားတာရှိလျင် +ထည့်မည် လေးကိုနိုပ်ပြီး ပုံအတိုင်းအပြည့်ပါအောင်ရိုက်ထည့်ပေးပါ

ဗီဇာဖြင့်တင်သွင်းနည်း

မျှားပြထားတာလေးကို နိုပ်ပါ

အချက်အလက်များဖြည့်ထားပြီးသားဆိုလျင် “ရှေ့သို့” ကိုနိုပ်ပေးပါ

မှတ်ချက်။အလုပ်ပြောင်းထားလျင် ဝပ်ပါမစ်ထဲကအတိုင်း အသစ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းထည့်ပေးပါ

“ ဝေါ့ပါမစ်” ကို ရွေးပါ

“ မှတ်တမ်းစာရွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်” ကိုနှိပ်ပါ

1.ဗီဇာပထမစာမျက်နှာနှစ်မျိုးထဲမှ တစ်မျိုးရိုက်တင်ရပါမယ်

2.နောက်ဆုံးတုန်းထုထားသောစာမျက်နှာ
(သက်တမ်းရှိရပါမယ်)

ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား- ဝေါ့ပါမစ်ဖြင့်လျှောက်ရန်။

မြန်မာပတ်စပို့

ပတ်စပို့ အမျိုးအစား ၂ မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဤအမျိုးအစားထဲမှ မည်သည့်ဝေါ့ပါမစ်မဆို

ပန်းရောင်ကဒ်

စာအုပ်အပြာ

ပန်းနုရောင်/အဖြူ ကဒ်

ငွေချေပြေစာ

*ဤအချက်အလက်ပါ၀င်သော ရှေ့နှင့်နောက်စာမျက်နှာ နှစ်ခုစလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရပါမည် :
ဝေါ့ပါမစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ အလုပ်အမည်နှင့် အလုပ်လိပ်စာ။

ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား- ဗီဇာ ဖြင့် လျှောက်ရန်။

အကြောင်းအရာ 1 – ဗီဇာစတစ်ကာဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း

မြန်မာပတ်စပို့

ပတ်စပို့ အမျိုးအစား ၂ မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Non – Immigrant ဗီဇာစတစ်ကာ

ဤအမျိုးအစားထဲမှ မည်သည့်ဝေါ့ပါမစ်မဆို

ပန်းရောင်ကဒ်

စာအုပ်အပြာ

ပန်းနုရောင်/အဖြူ ကဒ်

ငွေချေပြေစာ

*ဤအချက်အလက်ပါ၀င်သော ရှေ့နှင့်နောက်စာမျက်နှာ နှစ်ခုစလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရပါမည် :
ဝေါ့ပါမစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ အလုပ်အမည်နှင့် အလုပ်လိပ်စာ။

အကြောင်းအရာ 2 – သက်တမ်းကုန် ဗီဇာ စတစ်ကာဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း

မြန်မာပတ်စပို့

ပတ်စပို့ အမျိုးအစား ၂ မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Non – Immigrant ဗီဇာစတစ်ကာ

Non – Immigrant ဗီဇာတံဆိပ်

 • ဗီဇာစာမျက်နှာ 2 မျက်နှာရှိရမည်။
 • အချက်အလက်များကိုမှုန်ဝါးခြင်းမရှိရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရမည်။
 • ပတ်စပို့နံပါတ်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရမည်။

ဤအမျိုးအစားထဲမှ မည်သည့်ဝေါ့ပါမစ်မဆို

ပန်းရောင်ကဒ်

စာအုပ်အပြာ

ပန်းနုရောင်/အဖြူ ကဒ်

ငွေချေပြေစာ

*ဤအချက်အလက်ပါ၀င်သော ရှေ့နှင့်နောက်စာမျက်နှာ နှစ်ခုစလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရပါမည် :
ဝေါ့ပါမစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ အလုပ်အမည်နှင့် အလုပ်လိပ်စာ။

အကြောင်းအရာ 3 – ဗီဇာတံဆိပ်ဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း

မြန်မာပတ်စပို့

ပတ်စပို့ အမျိုးအစား ၂ မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Non – Immigrant ဗီဇာတံဆိပ်

 • ဗီဇာစာမျက်နှာ 2 မျက်နှာရှိရမည်။
 • အချက်အလက်များကိုမှုန်ဝါးခြင်းမရှိရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရမည်။
 • ပတ်စပို့နံပါတ်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရမည်။

ဤအမျိုးအစားထဲမှ မည်သည့်ဝေါ့ပါမစ်မဆို

ပန်းရောင်ကဒ်

စာအုပ်အပြာ

ပန်းနုရောင်/အဖြူ ကဒ်

ငွေချေပြေစာ

*ဤအချက်အလက်ပါ၀င်သော ရှေ့နှင့်နောက်စာမျက်နှာ နှစ်ခုစလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရပါမည် :
ဝေါ့ပါမစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ အလုပ်အမည်နှင့် အလုပ်လိပ်စာ။

အခြားအမျိုးအစား

မြန်မာပတ်စပို့

ပတ်စပို့ အမျိုးအစား ၂ မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဤစာရွက်စာတမ်းများထဲမှ မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို

ပန်းရောင် ID ကဒ်

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

Non-Immigrant ဗီဇာ
* အကယ်၍ သင့်တွင် သက်တမ်းတိုးဗီဇာရှိပါက သက်တမ်းတိုးထားသောစာမျက်နှာကိုလည်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်မှတ်ပုံတင် (အဝါရောင်စာအုပ်)
** နေရပ်လိပ်စာပါဝင်သော
(ပထမစာမျက်နှာ)အပါအဝင်
သင့်နာမည်ပါသောစာမျက်နှာ
၂ မျက်နှာစလုံးကို
တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျောင်းသားအမျိုးအစား

မြန်မာပတ်စပို့

ဤစာရွက်စာတမ်းများထဲမှ မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို

ED ကုဒ်ပါသော Non-Immigrant ဗီဇာ

*သင့်​၏ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးထားခြင်းရှိပါက သက်တမ်းတိုးထားသောစာမျက်နှာကိုပါ တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်မှတ်ပုံတင် (အဝါရောင်စာအုပ်)
** နေရပ်လိပ်စာပါဝင်သော (ပထမစာမျက်နှာ)အပါအဝင်
သင့်နာမည်ပါသောစာမျက်နှာ၂ မျက်နှာစလုံးကို
တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

Truemoney Wallet ကို စာရင်းသွင်းတဲ့အခါ ဗီဇာ ကို ဘယ်လို မှန်ကန်စွာ ရိုက်တင်ပေးရမလဲ။

ပြုလုပ်ရန်

 • ဗီဇာ စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာစလုံးပါရှိရမည်။
 • အချက်အလက်များမှုန်ဝါးခြင်းမရှိရှင်းလင်းပြတ်သားရမည်။
 • ပတ်စပို့နံပါတ်ပြတ်သားစွာရှင်းနေရမည်။
 • ဗီဇာစာမျက်နှာတွင် “ Non-immigrant Visa” ဟူသော စာလုံးပါရှိရမည်။

မပြုလုပ်ရ

 • ဗီဇာစာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာပဲပါရှိခြင်း
 • မှုန်ဝါးနေသောပုံ
 • ပတ်စပို့နံပါတ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရခြင်း

Truemoney Wallet ကို စာရင်းသွင်းတဲ့အခါ ဝေါ့ပါမစ်ကို ဘယ်လို မှန်ကန်စွာ ရိုက်တင်ပေးရမလဲ။

ပြုလုပ်ရန်

 • ဝေါ့ပါမစ်စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာစလုံးပါရှိရမည်။
 • အချက်အလက်များမှုန်ဝါးခြင်းမရှိရှင်းလင်းပြတ်သားရမည်။

မပြုလုပ်ရ

 • မှုန်ဝါးပြီးဖတ်မရခြင်း