ပထမဆုံးအကြိမ် ထိုင်းမှ မြန်မာသို့ အနည်းဆုံး 40 ဘတ် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းပါက ပြန်အမ်းငွေ 20 ဘတ် ရရှိနိုင်မည်။ (မြန်မာအသုံးပြုသူများအတွက်သာ)