ငွေလွှဲမှု မပြုလုပ်မီ

စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ပတ်စပို့
ဝေါ့ပါမစ်

ဆိုင်များမှတဆင့် ငွေလွှဲခြင်း
ဆိုင်သို့သွား၍ ငွေလွှဲနည်း

နီးစပ်ရာ TrueMoney Transfer

ဆိုင်သို့လာပါ

သင့်ပတ်စပို့နှင့် ဝေါ့ပါမစ်အား

ဆိုင်ဝန်ထမ်းများကို ပေးပါ

ငွေထုတ်မည့်သူ၏ အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို ပေးပါ

(ငွေထုတ်သူ၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် နောက်ဆုံးဂဏန်း 6 လုံး၊ နာမည်၊ မြန်မာပြည် ဖုန်းနံပါတ်)

လျှိူ့ဝှက်နံပါတ်နှင့် ငွေလွှဲပြေစာကို

သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်

ဆိုင်တည်နေရာ ရှာမည်

TrueMoneyဝေါလပ် မှတဆင့်ငွေလွှဲခြင်း
အရင်ဆုံး အပ်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုပ်ချပါ

ဝင်ပါ (သို့) အကောင့်ဖွင့်ပါ

သင့်ပတ်စပို့နှင့်အတူ App ထဲမှ
အဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပြီး
အကောင့်ပြုလုပ်ပါ

သက်တမ်းရှိ ပတ်စပို့နှင့် ဝေါ့ပါမစ်ကိုယူ၍ နီးစပ်ရာ ဆိုင်ခွဲသို့ အထောက်အထားသက်သေပြုလုပ်ရန်အတွက် ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပေးပါ

(ပထမဆုံး တစ်ကြိမ်သာ)

TrueMoney ဝေါလပ်မှတဆင့် ငွေလွှဲမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ

လျှိူ့ဝှက်နံပါတ်နှင့် ငွေလွှဲပြေစာကို

သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်

အပ်ပလီကေးရှင်း ဒေါင်းလုပ်ချမည်
 တစ်ကြိမ် – ဘတ် 30,000 (3 သောင်း)
 တစ်လ – ဘတ် 50,000* (5 သောင်း)

*အကယ်၍သင်က တစ်လအတွင်း ဆိုင်တွင် ဘတ် 50,000 (5 သောင်း)* အထိလွှဲခဲ့ပြီးလျှင် TrueMoneyဝေါလပ် အပ်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့် ဆက်လက်၍ ငွေလွှဲနိုင်ပါသေးသည်။
တစ်လအတွင်း ငွေလွှဲမှုပုံစံနှစ်ခုပေါင်း၏ စုစုပေါင်းလွှဲငွေသည် ဘတ် 100,000 (1 သိန်း) ထက်ပို၍မရပါ။

ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှ

ငွေထုတ်ယူခြင်း

 

ငွေလွှဲသူဆီမှ လျှိူ့ဝှက်နံပါတ်ကို ငွေထုတ်သူမှ ရရှိပါမည်

ငွေထုတ်မည့်သူမှ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်သို့သွားရောက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေးပါ (လျှိူ့ဝှက်နံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား၊ မြန်မာပြည် ဖုန်းနံပါတ်)

ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်မှ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါမည်

ထို့နောက် ငွေထုတ်ယူ၍ရမည်ဖြစ်သည်

ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များကို ရှာမည်